6 สถิติในโลกฟุตบอลที่เกิดขึ้นมากกว่าแค่ลูกกลม ๆ

Rogerio Zeni

สถิติฟุตบอล เกิดขึ้นอยู่ตลอดในปีๆหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสถิติที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นสถิติใหม่ล้มผู้ทำไว้เดิม ซึ่งถือเป็นสเน่ห์ของเกมกีฬาฟุตบอล